donderdag, december 31, 2009

Nieuwe gezichten, nieuwe bevoegdheden

Kleine update over de samenstelling van het nieuwe schepencollege in Zingem. Wie wil weten wat de OCMW-meerjarenplanning 2010-2012 en het budget voor 2010 inhouden, kan op hetzelfde adres terecht voor de laatste editie van "nieuws uit het Zingemse OCMW".

vrijdag, december 25, 2009

Kerst in Gent

't Is gelijk ook nog wel schoon...


Onder de kerstboom


La face cachée des banques Plon, 2009. Boek van Eric Laurent, die op France Culture Les Enjeux Internationaux animeert (elke weekdag tien minuutjes, zie links hier rechts op het scherm). Laurent onderzoekt de "connivence" tussen financiële en politieke macht in de Verenigde Staten (waar hij veel topbankiers anoniem moet interviewen, uit schrik voor processen). En in mindere mate in Europa. Zeer interessant.


Un siècle de crises internationales, de Pékin (1900) au Caucase (2008) André Versaille, 009. Boek van Jean-Louis Dufour, ere-commandant en prof aan de École Militaire in Frankrijk (die vorig jaar in Sciences Po is tussengekomen in een seminarie over de tweede Koude Oorlog). Leuk om af en toe een stukje uit te lezen, zoals over de crisissen van Tanger en Fashoda voor WOI...

La France au XVIIe siècle. Puissance de l'État. Contrôle de la société PUF, 2008. Boek (864 p.) van Lucien Bély, prof aan de Sorbonne, over Frankrijk in de 17de eeuw. Voor een deel herwerking van eerdere publicaties (voor wat Louis XIV betreft, of voor wat de Franse samenleving in het Ancien Régime betreft), maar uiteraard ook aangevuld met nieuwe stukken over het begin van de eeuw en Louis XIII.

Eerdere aanwinsten:


De Tachtigjarige Oorlog. Prachtig boek van een aantal Nederlandse historici over de strijd van de Nederlanden tegen Spanje tussen 1568 en 1648. Zeer mooie uitgave, met duidelijke kaarten.


Louis XIV, l'homme et le roi. Tentoonstellingscataloog van wat nog tot eind februari in Versailles loopt: de allereerste tentoonstelling over Louis XIV in zijn eigen paleis. Staat voor volgende week op de agenda (gezien de buitenlandse verplaatsing in Londen de afgelopen drie maand en in Frankfurt de komende twee, had ik de tijd nog niet om er met de TGV tussenuit te knijpen voor een dagje Parijs).

dinsdag, december 22, 2009

Thesisprijs werkgroep 18de eeuwJuist het heuglijke nieuws ontvangen dat ik de winnaar ben van de Scriptieprijs 2008 van de Belgisch-Nederlandse "Werkgroep 18de eeuw".

Het prijsbeest in kwestie is mijn masterproef Nec Pluribus Impar ? De campagnes en onderhandelingen van Lodewijk XIV in de Zuidelijke Nederlanden, 1707-1708 (iv + 371 + xl p., neergelegd in juni 2008 in de  Gentse geschiedenis). De tekst is vooralsnog niet beschikbaar online, omdat er gedrukte uitgaveplannen zijn. Wie wil weten waar het over gaat, verwijs ik naar een eerdere tekst op deze blog.

Ik zal het werk in tien minuten voorstellen op het jaarlijkse congres van de werkgroep, dat dit jaar (22 januari) doorgaat in het Pand.

maandag, december 21, 2009

Paul Veyne !

Rondas heeft een grote vis vast deze week: Paul Veyne, prof aan het Collège de France. Over zijn boek
 "Quand notre monde est devenue chrétien".


La Libre

Paradoxale ontwikkelingen in Noord en Zuid. In Vlaanderen 15+17+7 = 39% voor separatistisch-communautaire partijen. Nog geen 60% voor de traditionele partijen + groen (22 + 14 + 14 + 7 = 57%). <=> In Wallonië/Brussel: MR verliest fors (naar 21,5%, tien procent lager dan in 2007). PP neemt 3,1% (wat toch veel is, voor een nieuwe partij in een eerste peiling), maar PS wordt nog comfortabeler de eerste.

In zetels geeft dat dit:
Groen! 5 (+1)
sp.a 12 (-2) (verlies in Antwerpen en Limburg)
CD&V 22 (-1)
N-VA 14 (+7)
openVLD 13 (-5) (overal zetelverlies, behalve in Limburg)
LDD 5 (=)
VB 16 (-1)

Ecolo 13 (+5, het gaat om een vergelijking met 2007)
PS 21 (+1)
cdH 10 (=)
MR 18 (-5)
FN 1 (=)

In zetels groeit links (Ecolo) in Wallonië/Brussel ten koste van de MR, maar groeit ook rechts in Vlaanderen, ten koste van... alle traditionele partijen.

zondag, december 20, 2009

Durf denken: over het NSV en het gebrek aan politieke cultuur

(nog een laatste reactie op het NSV-ding)

Het Vlaams Belang verliest voor het eerst sinds jaren verkiezingen. Kopstukken rollen vechtend over de straat, terwijl figuren uit de tweede rang de uitgang naar een democratische partij zoeken. Mede daardoor wordt het debat over integratiethema's vrijer gevoerd dan ooit tevoren. En wat doen de Gentse politieke studentenverenigingen ? Voor het eerst sinds 1982 (toen extreem-rechts politiek nog vrij onbetekenend was) laten ze een mantelorganisatie delen in de overheidsmiddelen die moeten zorgen voor een open, pluralistisch publiek debat onder de studenten van de Universiteit.

Ik constateer dat in Parijs, Londen of andere universitaire steden in het buitenland, dergelijke verenigingen geen geld krijgen. Ze bestaan namelijk niet. En niemand zou hen tolereren. Het Franse “pacte républicain” of de Engelse parlementaire traditie zijn blijkbaar sterk genoeg om het hoofd koel te houden. Waarom is het dan niet zo in Vlaanderen ? Er moet echt wel een acuut gebrek aan historische of politieke vorming bestaan bij onze jonge universitairen. Als je argumenten eerst slikt, en dan overneemt van het gehalte "extreem-links is even erg als extreem-rechts", is er iets grondig mis.

Het heeft geen zin om deze discussie op juridische gronden te voeren. Het NSV kan altijd beweren dat het het EVRM respecteert en niet discrimineert. Uiteindelijk kan je juridische argumenten gebruiken om eender wat goed te praten, zolang je de feiten maar genoeg verdraait. Recht zonder context is dode tekst. Briljante juristen als Carl Schmitt zetten zich in de Weimarrepubliek ook achter Hitler. Ook Stalin had zijn Vijinsky.

Het gaat veel meer om onze collectieve politieke identiteit. Alles mag gezegd worden in een discussie, maar elk recht heeft zijn beperkingen: de krijtlijnen en spelregels. De democratische en open samenleving. Die een teer plantje is, zoals de geschiedenis van de twintigste eeuw het ons leert. Blijkbaar is er daarentegen geen enkele limiet voor de ja-stemmers van een paar dagen terug: “De haat schaadt niet”.

Het debat is volgens hen sterk genoeg om aanzetten tot haat en geweld te neutraliseren. Terwijl de voorbeelden van het tegendeel legio zijn.
Het is intriest dat jonge mensen, die via hun universitaire opleiding op leidinggevende functies zullen terechtkomen, niet inzien dat ook het publieke debat zijn limieten heeft. En zichzelf niet kan beschermen. “La maison brûle, mais nous regardons ailleurs”.

Meer dan dertig jaar geleden lanceerde Guy Verhofstadt zijn politieke carrière bij het Gentse LVSV. Door samen met andere politieke studentenverenigingen een anti-fascistisch front op te zetten. De tijden zijn veranderd. Naarmate het pijnlijke verleden van Vlaanderen en Europa zich van ons verwijdert, vermindert hier blijkbaar ook de burgerzin en de zorg om de essentiële waarden van onze rechtsstaat.

Zouden de liberale, christen-democratische en vlaams-nationale jongeren van vandaag de moed hebben van hun voorgangers ? In 2004 veroordeelde het Gentse Hof van Beroep, tégen de Vlaamse publieke opinie in, het Vlaams Blok. Omdat het aanzette tot haat en geweld. Politieke partijen hanteren sinds 1991 rotsvast het cordon sanitaire. En het wérkt. Nog een paar jaar, en het Vlaams Belang speelt misschien geen rol van betekenis meer. Zonder dat ook maar één burger een Blokbestuur heeft moeten ondergaan.

We mogen vrezen voor de toekomst, als deze politieke jongeren ons moeten besturen...

Grandeur ou Grand Marché ?

Voor wie het zou interesseren: de fulltext van de masterproef die ik vorig academiejaar in Sciences Po heb geschreven over Charles de Gaulle, de Duitse kanselier Ludwig Erhard en hun visies op Europa en de wereldordening van de Koude Oorlog, staat online op ethesis.

Avis au lecteur intéressé: le mémoire de recherche que j'ai écrit l'année académique passée à Sciences Po sur Charles de Gaulle, Ludwig Erhard et leurs conceptions respectives de l'Europe et de l'ordre mondial des années '60 se trouve en ligne chez ethesis.

dinsdag, december 15, 2009

Beschamend

Het PFK doet de Universiteit hier een slecht figuur slaan. Heel nefast voor het imago. Hopelijk draait het universiteitsbestuur deze beslissing terug.

Onbegrijpelijk dat het uiteindelijk zo ver kan komen. Wat bezielt een humanistische vereniging als LVSV of 't Zal wel Gaan, of de Spirit-jongeren, om hiervoor te stemmen ? Dergelijke kluchten ondergraven toch alleen de geloofwaardigheid van het PFK als platform (nu goed, wordt daar eigenlijk ooit iets interessant gezegd ?).

Waarom zijn er trouwens in Gent openlijk racistische studentenverenigingen, en bijvoorbeeld niet in Parijs of in Londen ? Elders weet men zich blijkbaar beter te wapenen tegen dergelijke lieden.

Wat een cultuurschok met de Sorbonne of Sciences Po, waar dit soort gedrag niet zou worden getolereerd...

NSV erkend aan Universiteit Gent

BRUSSEL - Na 27 jaar krijgt de extreemrechtse studentenvereniging NSV weer subsidies van de Gentse universiteit.
De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) heeft gisterenavond in Gent nipt de stemming over haar erkenning aan de universiteit gewonnen.

Acht studentenverenigingen stemden voor een erkenning van NSV, zeven stemden tegen. Daardoor wordt de extreemrechtse organisatie een volwaardig lid van het ‘Politiek en Filosofisch Konvent' (PFK) van de UGent.

Dat houdt een erkenning als studentenvereniging in, subsidies en het gratis gebruik van de lokalen van de universiteit.

‘Dit is een historisch moment', aldus de Gentse NSV-preses Wouter Opendenacker. ‘Naast een materieel voordeel is dit in de eerste plaats een morele overwinning op onze linkse tegenstanders.'

In 1982 verloor NSV haar erkenning na ‘the battle of the bottles'. Volgens Opendenacker verstoorden linkse betogers toen een NSV-debat door met flessen te gooien, waarop de aanwezige NSV'ers die flessen teruggooiden.

De verenigingen van het PFK die gisteren voor de erkenning hebben gestemd zijn StudentenPastoraal Gent (SPG), Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV), L² (Jonge Sociaal-Liberalen), Christen Democratische Studenten (CDS), Jong N-VA, Katholiek Vlaams Studentenverbond (KVHV), Minos en 't Zal Wel Gaan.

dinsdag, december 08, 2009

Citaat van de dag

‘Ik ben een aanhanger van het principe van Coca-Cola. Iedereen start daar onder aan de ladder, en zet eerst de blikjes in de rekken. Zo moet het ook. Jonge mensen die starten in de politiek, moeten eerst maar eens in de OCMW-raad van hun gemeente zetelen. Daar kunnen ze de stiel leren.'

Guy Vanhengel in "Kreten & Gefluister"

Nieuws uit het Zingemse OCMW (nov-dec)

Voorwaar een dubbele editie van de nieuwsbrief "Nieuws uit het Zingemse OCMW". Klik hier.

dinsdag, december 01, 2009

Leve het wilde Britse kapitalisme

De grote boekenwinkel Borders op Charing Cross Road gaat dicht. Totale uitverkoop. 20% af op alles en... 50% op juridische boeken ! Perfecte timing.

Met plezier verzamel ik de "spoils" (alles samen amper 59 pond = 64-64 euro):
Textbook on International Law (2007), Martin Dixon (een klassieker)
The Stuart Age (Barry Coward, ook een klassiek handboek)
In defence of history (pamflet van Cambridgeprof tegen de post-modernistische historici en de linguistic turn, die zoveel schade heeft aangericht in de discipline)
An Introduction to English Legal History (dé grote klassieker van Baker, Oxford UP)