woensdag, augustus 18, 2004

Gerhard Schröder adopteert een kindje

Gerhard "Verrader van het Socialisme" Schröder, Bondskanselier van de Duitse Bondsrepubliek (ons grootste buurland), heeft het de laatste tijd moeilijk. Hij heeft nochtans een historische opdracht meegekregen. Vraag ons niet van wie. Maar zijn opdracht is er. De Duitse economie, ooit de Cycloop die elf kleine Grieken, Spanjaarden en Portugezen op zijn rug droeg over het pad naar de economische welvaart, moet uit haar winterslaap worden gehaald. De groei moet terugkeren, want nu is die bijna nul. Redelijk schaamtelijk in vergelijking met de goede cijfers van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten en eigenlijk helemaal beschamend als je naar de Chinese Boom kijkt.

Oorzaak van de trage groei moet "onvermijdelijk" (There Is No Alternative) de overheid zijn, volgens de heren die Gerhard zijn opdracht meegaven. Te veel overheid is te weinig groei. Zo simpel is het. Dus moet de overheid krimpen. De mensen krijgen hun belastinggeld terug en de overheid geeft minder centjes uit. Probleem is wel dat sommige mensen meer terug krijgen van de overheid dan die overheid hen eigenlijk afneemt. Maar dat is geen probleem voor de opdrachtgevers van Gerhard. Zij krijgen namelijk àltijd meer terug. Als de vennootschapsbelasting daalt, is dit een goede zaak voor wie aandeelhouder is in een Duitse onderneming. Als de personenbelasting procentueel daalt, is dit in absolute cijfers een groter voordeel voor een rijke, dan voor een arme Duitser. Voor een West- dan voor een Oost-Duitser bijvoorbeeld.

Als de overheid geldt terugneemt, kan ze dat doen op drie grote posten. Als je voor België bijvoorbeeld de cijfers samenneemt van de Federale en de Vlaamse begroting, dan zie je dat de overheidsuitgaven te herleiden zijn tot
1. Onderwijs (scholen, leraars, lesmateriaal...)
2. Pensioenen ('t pansjoen, menier)
3. Sociale Zekerheid (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid...)

Probleem nu voor de overheid ! Waar moet ze krimpen ?
1. Als de overheid krimpt, is het om iets over te laten aan de vrije markt, waar de glunderende vennootschap en haar bestuurder (manager) van opportunity naar opportunity huppelen en, als het even meezit, er zelfs een generaties overlevend familiebedrijf of wereldwijd machtscentrum mee kunnen opbouwen
2. De onderneming kan echter alleen een activiteit langdurig op een markt volhouden, als die winstgevend is, anders gaat ze op de fles

In welke sectoren kan een onderneming winst maken ?
1. Onderwijs ? Mogelijk voor een beperkte elite (boarding schools in Engeland, Universiteiten in Amerika): veel inschrijvingsgeld vragen, en dan gaat het. Maar alle Duitse kindjes laten betalen voor de school ? Dan kan je geen winst maken.
2. Pensioenen: Mogelijk, in theorie zelfs voor iedereen. Maar hier stuit de politicus op een groot probleem. Demografisch verdringt de bejaarde -en dus gepensioneerde of aanstaand gepensioneerde- kiezer de minder bejaarde kiezer. Gerhard weet zeer goed dat als hij de pensioenen op de privé-markt gooit (je spaart voor je eigen pensioen), dit katastrofaal uitdraait voor de meeste gepensioneerden (ofwel raak je niet aan een baan, ofwel word je gewoon te weinig betaald door je werkgever om nog te kunnen sparen)
3. Blijft over: sociale zekerheid: makkelijkste stuk: de werkloosheidsuitkeringen ! Welke werknemer ergert zich niet blauw aan al die luiaards uit het Oosten die al acht jaar stuctureel werkloos zijn, terwijl ze evengoed aan vijf euro per uur zijn tuin kunnen doen ? Hier kan Gerhard gemakkelijk snoeien. Werklozen zijn niet echt georganiseerd en weinig talrijk, het is toch de bedoeling dat er zo weinig mogelijk van zijn (het zijn er in elk geval minder dan mensen met schoolgaande kinderen of bejaarden).

Probleem voor Gerhard: Duitsland bestaat nog altijd uit twee staten: Oost en West. In het Oosten valt een langdurig werkloze van 500 euro (wat nog niet veel is om rond te komen, als je weet dat het gemiddelde appartement op 500 euro huur komt) op 330 euro (je kan er niet mee op kot in Gent). En o ja, hij behoort tot een Socialistische Partij. Een partij bestaat om de gelijkheid van alle mensen en om niets anders. Oeps, hoe gaat Gerhard dat uitleggen ?

Hij kan drie dingen doen:
1. De hervormingen zijn noodzakelijk. Doen wij ze niet, dan is het de oppositie. En die gaan nog veel erger snoeien dan wij. De gewone man is beter af met een half-socialistische dan met een volledig-conservatieve boterham. Bovendien moet ik mijn belastingskortingen betalen.
2. Een oorlog beginnen (liefst tegen een klein maar onsympathiek land)
3. Ontslag nemen

Het zal wel bij het eerste blijven. Gerhard hoopt alvast dat de storm wat luwt. Een beetje sympathiek overkomen bij de bevolking kan helpen. Vandaag lekte het nieuws uit dat hij een 3-jarig Russisch weesje in huis heeft genomen. Na de deelname van zijn broer aan Big Brother worden kennelijk de drastische middelen bovengehaald.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3572122.stm

Blijft eigenlijk de vraag of de druk van de overheid de Duitse economie verlamt. The answer is Yes... and No. Uw nederige dienaar is uiteraard geen geschoold economist, maar hij herinnert zich uit de autobiografie van Karel Van Miert (Mijn Jaren in Europa) het verhaal van het gevecht tussen de Europese Commissie en de Duitse Bank- en Industriewereld. Vastgeroest tot en met. Raffeisenkassen, Sparkassen, Betonbedrijven, allemaal kunstmatig met elkaar verstrengeld. Een nachtmerrie voor de consument (overgeleverd aan ouderwetse monopolies), "slechte markten" in leven gehouden met overmatige staatssteun. Om de haverklap gelobby van Helmut Kohl en zijn opvolger. Misschien moeten we daar eens in gaan snoeien, Gerhard ? Of zijn het net die mensen die je korting hebt gegeven op hun belastingen ?

Dienstmededeling

Volgens het gereputeerde weekblad The Economist heeft mevrouw Teresa Heinz Kerry in Iowa een broodje met local cheese and onions gegeten.

"This week, I've mostly been wearing Yoghurt"

vrijdag, augustus 13, 2004

RIP Bart Somers

Vandaag in De Standaard: Herman De Croo waarschuwt Bart Somers. "Als hij in 2006 Mechelen weet te winnen zal hij een groot liberaal leider zijn. (en nu komt wat De Croo eigenlijk wil zeggen) Doet hij dat niet, dan is het einde van zijn carrière in zicht". Dit bevestigt wat we al lang vermoedden: enkel een rasechte PVV-figuur kan de ontschaarde troepen van Verhofstadt terug in de pas doen lopen en het zwalpende schip van de liberale gedachte wegdraaien van de zuigkracht van de onderwaterse draaikolk en het over troebel water naar de kant sturen. En wie anders dan deze ervaren sociaal voelende liberaal met ervaring belichaamt beter de ontevreden achterban van de nieuwe PVV (Partij Van Verhofstadt) ?

Ook nog in De Standaard: de passage van de tsjeef Schelstraete op het kabinet-Vandenbroucke zou een paar logefiguren in het verkeerde keelgat geschoten zijn. Steve zou prompt Dirk Van Damme hebben weggetoverd bij het Gemeenschapsonderwijs om hem terug kabinetschef te maken. Mij niet gelaten, ik moet ook niet van die tsjeven weten, maar is het niet een beetje overhaast om Van Damme weg te halen van de post waar hij misschien nog net geen jaar is aangesteld ? Nota bene om de strijd om het overleven van het Gemeenschapsonderwijs te voeren. Blijkbaar heeft de Grote Steve nu andere plannen. Het beloven aangename dagen te worden op het kabinet onderwijs...

donderdag, augustus 12, 2004

Niemand heeft ooit zo mooi... neen tegen Bush gezegd

Onze landgenoot Louis Michel heeft dan toch Ontwikkelingssamenwerking bemachtigd in de Europese Commissie. João Manuel Baroso is zo vriendelijk geweest om 's werelds grootste hulpverleningsdienst in de handen te schuiven van 's werelds meest ondiplomatische minister van Buitenlandse Zaken. Als dat geen vonken zal geven ! Dat is nog eens wat anders dan de krenterige commissielonen van wapenfabrikanten uit het Afrika van de beschaafde wereld. Louis Michel heeft het in deze overigens gehaald van Benita Ferrero-Waldner, volgens kwatongen door hem in de dagelijkse omgang "Benita, wolvin van de SS" genoemd. Deze meest uit de kluiten gewassen Oostenrijkse havik sinds Maria Theresia heeft in het zand moeten bijten. Het was vandaag een fijne dag voor deze natie en de wereld.

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1029&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

zaterdag, juli 31, 2004

Bertus Larmosus

Vandaag in DM:

Elke dag denk ik aan onze nieuwe minister van Sport. Vooral als ik op de autoweg op het middenvak achter vrachtauto’s rijd. Anciaux was het toch die in een geniale bevlieging de tien- en andere tonners verbood in te halen bij regenweer? Dat schiep pas verwarring. Ten eerste omdat niemand behalve de ‘inner circle’ van de minister en de pers ervan op de hoogte was. Ten tweede omdat de weersgesteldheid ‘sneeuw’ was vergeten. Gevolg: vrachtauto’s die bij motregen rechts moesten blijven rijden, konden op een ijspiste ineens wel inhalen. Ten derde omdat er uiteindelijk niks van terecht kwam, want er waren geen verkeersborden. Trek daarmee naar de oorlog. Wij van de sport weten wat we van Anciaux moeten verwachten want hij was al eens onze minister. Samengevat: hij kon niks, snapte niks en deed ook niks, behalve tegenwerken. Over één kwalificatie was men het eens: Anciaux is de slechtste sportminister ooit. Hoewel Luc Martens van CD&V er ooit alles aan deed om die kwalificatie voor het leven op te eisen, stak Anciaux hem naar de kroon. Twee realisaties blijven iedereen uit de sport bij. Ten eerste verminderde hij als enige het budget. Ten tweede maakte hij met iedereen ruzie, niet in het minst met zijn sportadministratie Bloso. Na Anciaux kwam Guy Vanhengel. Men stelde het eerder van de week voor alsof Vanhengel overal aanwezig was en handjes ging schudden en ook niks meer. Dat is een redelijke misvatting. Vanhengel werkte goed samen met Bloso, zocht en vond meer geld voor breedte- en topsport en kon met iedereen door één deur. Dat een koepelbond als de Vlaamse Sport Federatie zo ongezouten haar ongenoegen laat blijken over deze aanstelling is nooit vertoond in de sport. Dat zou de beleidsverantwoordelijken aan het denken moeten zetten. Het is jammer dat het stemadvies op deze plek voor de verkiezingen niks heeft opgeleverd. Met CD&V in pole positionschiet de sportwereld niks op, was de argumentatie. Dat blijkt nu. Anciaux mag dan tot een andere politieke familie behoren, eigenlijk wordt hij daar geduld door CD&V en komt het onzalige idee om sport en cultuur weer samen te brengen ook van CD&V. Dat is de partij die bij sport spontaan denkt aan KWBwandeltochten, Gezinsbond-sneukeltoeren, hooguit aan wipschieten en vendelzwaaien. Met vendels zwaaien en sneukelen, het past bij de fysiek van Anciaux. Hij behoort tot het kartel SP.A-Spirit, en dat is het enige niet-negatieve aan zijn aanstelling. Hoewel, het valt af te wachten hoeveel SP.A en hoeveel Spirit in zijn beleid zal zitten. Dat de Olympische Spelen niet naar Vlaanderen komen, is best verteerbaar. De Vlaamse topsport heeft andere prioriteiten dan Olympische Spelen, maar in het verkiezingsprogramma van Spirit stond nota bene geen enkel woord over topsport. Nochtans heeft die meer behoefte aan steun dan de breedtesport, waar alleen al een efficiënt beheer van de middelen zou volstaan om meer mensen goedkoper en beter te laten sporten. SP.A had in zijn programma geschreven dat het voor sport naar 2 procent van het Vlaams budget wil. Dat is vier keer meer dan vandaag en nog steeds minder dan cultuur. Samen met de VLD had de SP.A aan het eind van de vorige legislatuur beloofd dat de topsport veel meer structurele steun zou krijgen. Het is bijna ondenkbaar dat Anciaux zoiets over zijn hart krijgt. Deze minister heeft helemaal niks met sport. Iemand die er geen graten in ziet om twee elkaar bijtende domeinen als sport en cultuur in zijn ministerie te verenigen, valt bovendien niet te vertrouwen. Cultuur en sport vissen in dezelfde subsidieen sponsorvijver. Cultuur is een overgesubsidieerde sector die het tegendeel verkondigt en de bestaande toestand graag in stand houdt. Sport is een structureel ondergefinancierde sector die zo hard werkt om beter te worden dat er geen tijd overblijft om de eigen belangen te verdedigen. Met Anciaux als minister is de klok twintig jaar teruggedraaid. Die man hoort ook helemaal niet bij sport. Op commando een traan laten vloeien: zo iemand zit gebeiteld bij de podiumkunsten, maar in de sport is geen plaats voor bleiters.

Hans Vandeweghe

woensdag, juli 14, 2004

Jeanine Leduc is back

Inderdaad, 10.631 Limburgse voorkeurstemmen later, komt Jeanine Leduc in volle zomervakantie terug aan de oppervlakte. Vrolijk dobberend langs de bronsgroene Maaskant maakt de Iron Lady van de Liberale dames brandhout van malafide kersenveilingen. De onvolprezen volkseigen Truiense fruitvariëteit krijgt af te rekenen met onbehoorlijke concurrentie van minderwaardige "soortgenoten" van Poolse en Tsjechische origine. Dat is dan buiten Jeanine gerekend. Wie buitenlands fruit versjachert als echt Limburgs, mag zich verwachten aan een bezoekje van de dame met de hamer. De belastingontvanger van Wellen (waar Jeanine vroeger met ijzeren hand heerste over een lagere school) kan er van meespreken.

maandag, juli 12, 2004

Post scriptum

Mocht u zich zorgen maken over de goede afloop van de examensessie die onze werkzaamheden tijdelijk kon schorsen, dan kunnen we u melden dat we genieten van een welverdiende drie maanden vakantie. De wereld is weer even wat onveiliger geworden.

Perceptie...

Het zou ons geenszins verbazen mocht het -doorgaans kritische- herakleitosonmondays-publiek vaststellen dat een lichtblauwe waas is neergedaald over deze pagina. U hoeft hier niets achter te zoeken, we waren het zwart gewoon een beetje beu.

De penningmeester van de VLD-senaatsfractie wordt vriendelijk verzocht zijn storting eindelijk over te maken op ons rekeningnummer.

George W Bush over Fahrenheit 9/11 (michaelmoore.com)

Letterman's Top Ten List: Top Ten George W. Bush Complaints About "Fahrenheit 9/11":

10. That actor who played the President was totally unconvincing

9. It oversimplified the way I stole the election

8. Too many of them fancy college-boy words

7. If Michael Moore had waited a few months, he could have included the part where I get him deported

6. Didn't have one of them hilarious monkeys who smoke cigarettes and gives people the finger

5. Of all Michael Moore's accusations, only 97% are true

4. Not sure - - I passed out after a piece of popcorn lodged in my windpipe

3. Where the hell was Spider-man?

2. Couldn't hear most of the movie over Cheney's foul mouth

1. I thought this was supposed to be about dodgeball

Resurreximus

Herakleitosonmondays verschijnt, zoals het een blog die naam waardig past, terug aan de oppervlakte op de dag waarop Ivan Heylen de geëngageerde werknemer op ziekteverlof pleegt te plaatsen. Het is een waar genoegen om de mysterieuze oogopslag van onze trouwe lezers te mogen ontwaren. We beloven hierbij plechtig hen niet te zullen misleiden. De chemische, biologische, nucleaire en andere massavernietigingswapens die ons van deze blogstek verwijderd hielden, bevinden zich, volgens de recentste berichten van onze inlichtingendiensten, in Gent. Of ten zuiden, noorden, oosten of westen ervan. In elk geval zijn we zeker dat we ze met een verbijsterend humaan precisiebombardement van de kaart geveegd hebben.

vrijdag, juni 04, 2004

dinsdag, juni 01, 2004

Korte reactie op het examen boekhouden

Ontwerp van Decreet houdende invoering van een gelimiteerd verbod op meerkeuze-examens in het Universitaire onderwijs en de strafrechtelijke sanctionering van de overtreding ervan

Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 127 GW.
Met de termen uit dit decreet wordt het volgende bedoeld.
Meerkeuze-examen: "Examen waarbij 2 of meerdere antwoordmogelijkheden worden aangeboden aan de examinandus"
Universiteitsprofessoren: "leden van het ZAP aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende universiteit, belast met een onderwijsopdracht, examinatores"
Student: "Slachtoffer van voorgenoemde personen"
Cursus: "Elke drager van schriftelijke informatie, bestemd voor een studentenpubliek en binnen de 8 maand voor het examen ter beschikking gesteld van de student"
Nietigverklaring van de examenresultaten: "Het met terugwerkende kracht ongeldig verklaren van de behaalde punten en het schrappen van het vak uit het curriculum"

Artikel 1. Het is universiteitsprofessoren met onmiddellijke ingang verboden meerkeuze-examens op te stellen, indien volgende voorwaarden worden overschreden:
a. De lengte van de cursus bedroeg minder dan duizend pagina's.
b. Bij gebreke van de eerste voorwaarde geldt het verbod pas dan wanneer er geen mogelijkheid voor de student bestaat om zijn cursus in te kijken tijdens het examen

Artikel 2. Overtredingen van het vorige artikel worden administratief gevolgd door nietigverklaring van de examenresultaten en gesanctioneerd met opsluiting van 5 tot 10 jaar in een door de Koning aangewezen penitentiaire instelling. Bijkomend bestaat voor de burgerlijke partijen de mogelijkheid om voor de strafrechter de ontzetting uit de rechten, opgesomd in artikel 31 Strafwetboek te vorderen.

Artikel 3. De straffen uit dit decreet zijn vatbaar voor verzachtende omstandigheden, zoals bepaald in artikel 81 van de Strafwet.

Artikel 4. De Vlaamse Regering bepaalt wanneer dit decreet uitwerking zal hebben.

donderdag, mei 27, 2004

Rob Klopterop

Rob Verreycken (Vlaams Blok-kandidaat Vlaams Parelement en naaste medewerker van Filip Dewinter) slaat vrouw op straat in elkaar.

Deze foto zegt nog meer over het Blok dan het proces. Vlaams Blok, uw gezinspartij ?

woensdag, mei 26, 2004

Die Straffe !

straks tweede ex => als ik het zonder kleerscheuren doorkom, zal ik niet licht ontevreden zijn... Hoop dat Brice mijn 5 extra punten niet vergeten is.

maandag, mei 24, 2004

one down...

Nog negen examens. Twee corpulente rode mappen en hun zwarte tweelingbroer op de express naar de zolder.

(PS: stem Johan)

zondag, mei 23, 2004

Fahrenheit 911

The New York Times schrijft een lovend artikel over Michael Moore. Doe zo voort, members of the "free press in the greatest country in the world". Geen zin om dat stuk onbenul nog vier jaar op de troon te zien neuspeuteren terwijl de reptielen van P-NAC de wereld van de verlichting en de verenigde naties leegzuigen.http://www.iht.com/articles/521066.html (artikel gratis gepubliceerd in de Herald Tribune van vandaag)

Vandaag op het RTBf-nieuws: Amerikaan begint in Brussel met "Republicans for John Kerry". Nu enkel nog "Ralph Nader for John Kerry". Of omgekeerd ?

zaterdag, mei 22, 2004

heilige Johan, bid voor ons

Zeg het met foto's:


Nog van administratief beroep tot contraseign, en de definities zijn er weer door voor dit jaar.

Ministerlijstjes

Niet alleen bij cd&v wordt men stilaan overmoedig. Ook van een andere partij werd een rondzwervend lijstje met kandidaat-excellenties gevonden.

1.Gouwleider voor Vlaanderen: Frank "Heinrich voor de vrienden" Vanhecke
2.Krijgsseneschalk van Vlaanderen: Gerolf Annemans
3.Gevolmachtigde voor geloofszaken en toezicht op de persvrijheid: Gustaaf Kardinaal Joos
4.Rekenmeester van Vlaanderen: Freddy Van Gaever
5.Landshoogpointer voor Onderwijs : Alexandra Colen
6.Gevolmachtigde voor joden, communisten en homo's: Filip Dewinter
7.Zedenmeester (ex-cultuurminister): Wim Verreycken
8.Bijzonder landvoogd voor de bestrijding van het onveiligheidsgevoel: Rob Verreycken
9.Markgraaf voor minderhedenbeleid (ander dan joden, communisten en homo's): Francis Van den Eynde
10.Bijzonder landvoogd voor de kwalitatieve verbetering van het algemeen historisch besef: Roeland Raes
11.Vlaams jeugdsecretaris: Karel Dillen

vrijdag, mei 21, 2004

Minder Misdaad ! Minder Vlaams Blok !

Voor wie er nog aan mocht twijfelen: hoe minder vlaams blok, hoe minder misdaad:

(De aard van het beestje)

Altijd al gevonden dat Blokkers lichtgeraakt zijn. Frank "Heinrich (omdat dat nu eenmaal bij hem past)" Vanhecke heeft besloten het volksoneigen partijlid stante pede te defenestreren. Moet hij alvast niet meer beginnen over broedermoorden bij een bepaalde partij. Of over corruptieschandalen bij een andere. Willy Claes en Guy Verhofstadt hebben in elk geval nooit mensen vermoord. (over de CVP zijn we dan weer niet zo zeker, maar kom)
Het dichtste daarbij zijn in illo tempore een aantal SP-gemeenteraadsleden gekomen die met hun zatte botten over het wegdek plachten te scheren. Wat dan ook het einde betekende van de politieke carrière van de Dorissen De Neve van deze wereld :).

Geen VTM-kijkend en Laagste Nieuws-lezend oudje (credits: Boudewijn Bouckaert) in Vlaanderen dat er nog aan denkt om voor de partij van de drugs en de cafémoorden te kiezen ! De gouden tijden keren terug voor Louis Tobback en Zuster Monica. Hugo Coveliers heeft zijn weerloos piepende strijdros de sporen gegeven en stormt vanuit de Wetstraat naar het Martelarenplein...

Kijk btw even naar de schitterend geslaagde flyers van Kathleen Van Brempt & her gang (=> never mind C*r*l*n* G*nn*z). Daar kan Gisèle Gardeyn-Debever (cd&v) nog een puntje aan zuigen (deze actieve landelijke dame vergat haar tanden in te steken voor de campagnefoto's). En wat een mens moet zien in de gruwelijk doorzichtige beha van Ann De Cnodder (VLD), dat wil u niet weten !

Vrijdag de 21ste

Start van mijn eerste weblog !!!

(ja k weet het er zijn examens)
(ja k weet het ik zou me beter met belangrijker zaken bezighouden)